پارافیبر چگونه عمل می کند؟

مخلوط آسفالتی مسلح شده با پارافیبر، رویه های مقاوم تری ایجاد می کند که راه های ایمن تری نیز هستند. این آسفالت می تواند باعث کاهش ضخامت و افزایش طول عمر روسازی شود. آسفالت مسلح شده با پارافیبر مقاومت کششی و مدول برجهندگی بالاتری دارد و در برابر ترک های خستگی و شیارشدگی و خزش مقاومت بسیار بهتری نسبت به آسفالت معمولی ایجاد می کند.

parafiber1

هنگام عبور وسایل نقلیه و یا ترمز، نیروی چرخ ها به سمت داخل لایه آسفالتی و زیرسازی منتقل می شود که باعث ایجاد تنش های متمرکز و خستگی در روسازی  در نقاط تماس چرخ با رویه می گردد.

parafiber

هنگام عبور وسایل نقلیه و یا ترمز، به دلیل مسلح بودن سه بعدی رویه با پارافیبر توزیع تنش ها در جهات مختلف انجام می شود که باعث کاهش تنش و خستگی در نقاط تماس چرخ با روسازی می شود.

کاربرد و مصرف آسان

 • بسته بندی شده به صورت سفارشی مطابق حجم میکسر کارخانه
 • قابل اضافه شدن به مخلوط و یا قیر در هر نوع کارخانه آسفالت
 • توزیع یکنواخت در مخلوط در مدت چند ثانیه
 • عدم نیاز به اصلاح طرح مخلوط
 • عدم نیاز به اصلاح تجهیزات و اجزای کارخانه آسفالت
 • عدم نیاز به تغییر در ماشین آلات اجرایی

parafiber3
 • ضخامت : 6 سانتی متر
 • بعد از گذشت 2ساعت و نیم تحت تست ترک های انعکاسی

parafiber2
 • ضخامت : 6 سانتی متر
 • بعد از گذشت 10 ساعت و نیم تحت تست ترک های انعکاسی

نتایج آزمایش مدول برجهندگی

result1
 • دمای آزمایش : 25 درجه سانتی گراد
 • ابعاد نمونه : استوانه با قطر 100 میلیمتر
 • ضریب پواسون : 35/0

 • روش آزمایش : ASTM D4123
 • بارگذاری : زمان اعمال بار 1/0 ثانیه و مدت زمان استراحت 9/0 ثانیه
 • بارگذاری نیمه سینوسی با فرکانس یک هرتز

نتایج آزمایش خزش دینامیکی

result4
 • دمای آزمایش : 50 درجه سانتی گراد
 • ابعاد نمونه : استوانه با قطر 150 میلیمتر

جدول مقایسه
 • روش آزمایش : BS DD226 draft method
 • بارگذاری : تنش 100 kPa با مدت اعمال بار و استراحت یک ثانیه

نتایج آزمایش خستگی

result6
 • دمای آزمایش : 25 درجه سانتی گراد
 • ابعاد نمونه : استوانه با قطر 150 میلیمتر

 • روش آزمایش : EN 12697-24
 • خستگی بارگذاری کشش غیرمستقیم
 • بارگذاری : تنش 250 kPa با مدت اعمال بار 25/0 و استراحت 25/1 ثانیه

نتایج آزمایش شکست ترک

result8
 • دمای آزمایش : صفر درجه سانتی گراد
 • ابعاد نمونه : نیم دایره به قطر 150 میلیمتر

جدول نتیجه
 • روش آزمایش : SCB
 • بارگذاری سیکلی

نتایج آزمایش ترک انعکاسی

 • دمای آزمایش : 20 درجه سانتی گراد
 • ابعاد نمونه : دال

نمودار ژئوگرید
 • روش آزمایش : شبیه سازی
 • بارگذاری : 690 kPa

مشخصات فنی پارافیبر

افزودنی پارافیبر یک محصول چند جزئی است که به صورت انحصاری و با همین نام تجاری توسط شرکت دانش رویان در سال 94 تولید انبوه شد و در پروژه بهسازی روکش محور دهشیر-دره زرشک توسط اداره کل راه و شهرسازی استان یزد برای اولین بار بصورت وسیع مورد استفاده و ارزیابی و مقایسه نسبت به سایر اصلاح کننده های معتبر و شناخته شده امریکایی و اروپایی در شرایط مشابه ترافیکی و اقلیمی سخت قرار گرفت و پس از اثبات عملکرد میدانی فوق العاده آن و اقتصادی بودن نسبت به سایر افزودنی های مطرح خیلی زود به عنوان محصولی پر طرفدار در پروژه های بزرگ ملی شناخته شد.

این افزودنی مرکب به شکل رشته های الیاف ویژه با دمای ذوب بالا و پودر یا گرانول حاصل از انجام فرآیندهایی در مجتمع های پتروشیمی است که بعنوان افزودنی الاستو پلاستومر قابل استفاده در مخلوط های آسفالتی است. مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن به صورت زیر ارائه شده است.

رنگ چگالی

(gr/cm3)

طول

(mm)

قطر

(mm)

مقاومت کششی (MPa) مدول الاستیسیته (GPa) نقطه ذوب

(°C)

جذب آب مقاومت در محیط اسید و قلیا
سفید 1.18 12-18 0.13> 900< 76 900-800 ندارد خوب

آزمون های کنترل کیفی

آزمون های کنترل کیفی افزودنی مرکب پارافیبر قابل استفاده در روسازی های آسفالتی شامل اندازه گیری رواداری ابعادی، مقاومت کششی و سایر مشخصات مکانیکی مطابق استانداردهای ASTM C1116, ASTM D7508, ASTM D7138, ASTM D570, ASTM D885-85 و ASTM D2258  است.

رعایت تمام مشخصات فنی و آزمون های مربوط به مخلوط های آسفالتی در صورت استفاده از افزودنی پارافیبر نیز الزامی است. همچنین با توجه به مشخصات عملکردی آسفالت اصلاح شده مورد نیاز که توسط شرکت مشاور تعیین می گردد، مقدار مصرف پارافیبر با توجه به محل کاربرد (بیندر یا توپکا) محاسبه می شود. لازم است آزمون های مورد نیاز دست یابی به مقادیر مشخصه های مدول برجهندگی، خزش دینامیکی، آزمایش خستگی و شیارشدگی در مراحل اجرایی انجام شود و موارد با مقادیر زیر مقایسه و به تایید مشاور برسد.

ردیف نوع آزمون آسفالت معمولی ارتقا مشخصات آسفالت اصلاح شده با پارافیبر
1 مدول برجهندگی طبق ASTM D4123 1 حداقل 1.2 برابر
2 خزش دینامیکی طبق BS-EN 12697-25 1 بیش از 2 برابر
3 خستگی بارگذاری کشش غیرمستقیم 1 بیش از 2 برابر
4

شیار شدگی هامبورگ AASHTO T324

1

کاهش به نصف

رزومه های اجراشده در کشور

پارافیبر ماندگار
 • پروژه آزادراه اصفهان-شیراز /  از سال 1396 تا 1400  (درحال اجرا-بیش از 170 کیلومتر)

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

پیمانکار : شرکت راهسازی و عمران ایران/پارس گستر شیراز

 • شهرک حمل و نقل و موسسات بابربری تهران / سال 1399

کارفرما : شهرک موسسات باربری تهران

 • بندر امام خمینی /  بهار 97

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

پیمانکار : شرکت مصباح نور باغملک

 • روکش محور تهران-بندرعباس (حدفاصل مهریز-انار) /  پاییز و زمستان 95

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

پیمانکار : شرکت آسفالت گستر نصر یزد

 • روکش محور اردکان به چوپانان /  تابستان 95

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

پیمانکار : شرکت فرش راد سپاهان

 • محوطه شهرک صنعتی اهواز /  تابستان 95

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

پیمانکار : شرکت مصباح نور باغملک

 • روکش محور دهشیر-دره زرشک /  پاییز 94

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان یزد               پیمانکار : شرکت ناودیس راه