نقش مهم کاربرد الیاف ماکروسینتتیک به جای میلگرد در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

الیاف ماکروسینتتیک در حفظ محیط زیست

نقش مهم کاربرد الیاف ماکروسینتتیک به جای میلگرد در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

در این جدول مقایسه ای بین روش های مختلف مسلح کردن بتن با میلگرد یا مش، الیاف فولادی و الیاف ماکروسینتتیک (با جنس پلی پروپیلن) در کفسازی و روسازی بتنی، شاتکریت و لاینینگ تونل، قطعات پیش ساخته بتنی، سقف ساختمان ها و … انجام شده که میزان تولید CO ناشی از هر مصالح برای مصرف در یک مترمکعب بتن ارائه شده است.

 

Call Now Button