در حال مشاهده: فناوری

نقش مهم کاربرد الیاف ماکروسینتتیک به جای میلگرد در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

الیاف ماکروسینتتیک در حفظ محیط زیست

نقش مهم کاربرد الیاف ماکروسینتتیک به جای میلگرد در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در این جدول مقایسه ای […]

ادامه مطلب

کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا به جای مش و میلگرد در شاتکریت تونل ها

کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا

کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا کانتک در رابه با کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا باید گفت که نخستین کاربرد الیاف در شاتکریت […]

ادامه مطلب
Call Now Button