پروژه بتن کانتک

کارخانه تولید قطعات فوق نازک بتنی

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • پاییز و زمستان 1398
فورتا قزوین

پروژه پارکینگ مجتمع تجاری – اصفهان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 10000 مترمربع
 • زمستان 1398
فورتا فارس

پروژه انبار صنعتی – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 6000 مترمربع
 • زمستان 1398
فورتا - اصفهان

پروژه پارکینگ مجتمع تجاری – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 8000 مترمربع
 • زمستان 1398
فورتا شهرک صنعتی شمس آباد

پروژه انبار صنعتی – شهرک صنعتی شمس آباد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 1500 مترمربع
 • پاییز 1398
فورتا قزوین

پروژه شرکت مواد غذایی پسند – قزوین

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 1700 مترمربع
 • پاییز 1398
فورتا فارس

پروژه مجتمع آلومینیم – فارس

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 50000 مترمربع
 • تابستان و پاییز 1398
فورتا - اصفهان

پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان

 • جایگزین و کاهش میلگرد در محوطه سازی و سالن
 • 15000 مترمربع
 • پاییز 1398
فورتا مازندران

پروژه پارکینگ و بام مجتمع تجاری – مازندران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی
 • 2400 مترمربع
 • پاییز 1398
فورتا رشت

پروژه انبار صنعتی شرکت تولید و گسترش – رشت

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 1800 مترمربع
 • تابستان و پاییز 1398
فورتا ایرانشهر

پروژه پارکینگ برج شهریور – ایرانشهر

 • جایگزین میلگرد در کفسازی
 • 4000 مترمربع
 • تابستان و پاییز 1398
فورتا شهرک صنعتی صفادشت

پروژه انبار صنعتی – شهرک صنعتی صفادشت

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 10000 مترمربع
 • تابستان و پاییز 1398
فورتا سعید آباد

پروژه انبار صنعتی – شهریار-سعید آباد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • پاییز 1398
فورتا بروجرد

پروژه پارکینگ و بام مجتمع تجاری – بروجرد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی
 • پاییز 1398
فورتا گرگان

پروژه انبار الوار و نئوپان – گرگان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 1700 مترمربع
 • پاییز و زمستان 1398
فورتا مشهد

پروژه کارخانه رب چین چین – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 2000 مترمربع
 • پاییز 1398
فورتا تبریز

پروژه شرکت ارم نوش (پپسی) – تبریز

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 2800 مترمربع
 • تابستان 1398
فورتا ایستگاه BRT

پروژه ایستگاه BRT دانشگاه علوم تحقیقات

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • تابستان 1398
فورتا شهرک صنعتی کاوه

پروژه کارخانه شیرآلات صنعتی – شهرک صنعتی کاوه

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 2500 مترمربع
 • تابستان 1398

پروژه انبار صنعتی – قوچان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 8000 مترمربع
 • تابستان 1398
فورتا شورآباد تهران

پروژه انبار لاستیک و محوطه سازی – شورآباد تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 20000 مترمربع
 • بهار و تابستان 1398
فورتا شمس آباد

پروژه کارخانه و محوطه سازی – شهرک صنعتی شمس آباد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 55000 مترمربع
 • بهار و تابستان 1398
فورتا مشهد

پروژه کفسازی انبار صنعتی – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 2500 مترمربع
 • تابستان 1398
فورتا گرگان

پروژه کفسازی سردخانه – گرگان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 1700 مترمربع
 • تابستان 1398
فورتا مهرشهر

پروژه کارخانه شرکت مادیران – مهرشهر

 • جایگزین و کاهش میلگرد در کفسازی صنعتی و سقف عرشه فولادی
 • 34000 مترمربع
 • بهار و تابستان 1398
فورتا کیش

پروژه مجتمع تجاری – کیش

 • جایگزین میلگرد در کفسازی محوطه و پارکینگ
 • 20000 مترمربع
 • بهار و تابستان 1398
فورتا تهران

پروژه پارکینگ بیمارستان – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 20000 مترمربع
 • بهار و تابستان 1398
فورتا گرگان

پروژه محوطه بارانداز – کارخانه محصولات چوب – گرگان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 15000 مترمربع
 • بهار و تابستان 1398
فورتا شادآباد

پروژه سوله صنعتی – تهران، شادآباد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • بهار 1398
فورتا ونک تهران

پروژه مجتمع تجاری – تهران، ونک

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • بهار 1398
فورتا قم

پروژه کارخانه صنعتی و محوطه سازی – قم

 • جایگزین و کاهش میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 23000 مترمربع
 • بهار-پاییز 1398
فورتا سمنان

پروژه سوله صنعتی – سمنان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 3000 مترمربع
 • بهار 1398
فورتا مشهد

پروژه مجتمع مسکونی آرتیم – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • زمستان 1397
فورتا بندر چابهار

پروژه سوله های انبار لاستیک – بندر چابهار

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 20000 مترمربع
 • پاییز و زمستان 1397
فورتا همدان

پروژه محوطه سازی اطراف مخازن – همدان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • بهار 1398
فورتا پردیس تهران

پروژه رمپ مرکز معاینه فنی – تهران، پردیس

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • بهار 1398
فورتا بروجرد

پروژه مجتمع تجاری اداری – بروجرد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 4000 مترمربع
 • پاییز 1397
فورتا تهران

پروژه هواپیمایی ماهان – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 5000 مترمربع
 • پاییز 1397
فورتا رشت

پروژه انبار شرکت فومن شیمی – رشت

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • پاییز و زمستان 1397
فورتا تهران

پروژه انبار شرکت میثم – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • پاییز و زمستان 1397
فورتا چیتگر تهران

پروژه مجتمع مسکونی چیتگر – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی رمپ پارکینگ
 • 4000 مترمربع
 • پاییز 1397
فورتا مشهد

پروژه کارخانه شاهسوند – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • پاییز 1397
فورتا پوشش بام

پروژه ایران مال – پوشش بام

 • بتن فوق نازک الیافی
 • پاییز 1397
فورتا جاجرم

پروژه مجتمع تجاری اداری – جاجرم

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 8000 مترمربع
 • پاییز 1397
فورتا تهران

پروژه دانشگاه هنر تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی
 • تابستان 1397
فورتا اسلامشهر

پروژه مجتمع تجاری اداری – اسلامشهر

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 3000 مترمربع
 • تابستان 1397
فورتا زنجان

پروژه مجتمع مسکونی اداره برق – زنجان

 • جایگزین میلگرد در سقف عرشه فولادی
 • تابستان 1397
فورتا پردیس

پروژه محوطه سازی – پارک فناوری پردیس

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 4000 مترمربع
 • تابستان 1397
فورتا تهران

پروژه اطلس مال – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • زمستان 1396
فورتا بافق

پروژه پارکینگ مجتمع سنگ آهن – بافق

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • بهار 1397
فورتا مشهد

پروژه مجتمع تجاری – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 3000 مترمربع
 • بهار 1397
فورتا بندرعباس

پروژه استخر و منبع ذخیره آب – بندرعباس

 • جایگزین میلگرد در دیواره و کف استخر
 • بهار 1397
فورتا قزوین

کفسازی صنعتی سوله– شهرک صنعتی کاسپین قزوین

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 10000  مترمربع
 • زمستان 1396
فورتا بندر امام ماهشهر

پروژه محوطه سازی صنعتی – بندر امام ماهشهر

 • جایگزین میلگرد در کفسازی و روسازی صنعتی
 • 20000 مترمربع
 • زمستان 1396
فورتا مشهد

پروژه بزرگ مشهدمال

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • 80000 مترمربع
 • پاییز و زمستان 1396 – 1397
فورتا تهران

پروژه هتل فرشته – تهران

 • بتن الیافی در دیوارهای اکسپوز حائل
 • زمستان 1396
فورتا تهران

پارکینگ دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • پاییز 1396
فورتا تهران

پروژه کفسازی پارکینگ 7طبقه مجتمع تجاری –  تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی با ضخامت 5 سانتی متر
 • زمستان 1396
فورتا تهران

پروژه انبار صنعتی و اداری – تهران

 • کنترل ترک در سقف عرشه فولادی
 • 4000 مترمربع
 • زمستان 1396
فورتا تهران

پروژه پارکینگ ساختمان اداری بانک – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • 12000 مترمربع
 • زمستان 1396
فورتا بیجار

کفسازی صنعتی کارخانه ماشین سنگین – شهرک صنعتی بیجار

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 6000  مترمربع
 • پاییز 1396
فورتا مشهد

پروژه پمپ بنزین بزرگراه امام علی (ع) – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • پاییز 1396
فورتا مشهد

پروژه کارخانه نان مزرعه – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • پاییز 1396

بتن ریزی عرشه پل – تبریز

 • کاهش میلگرد و افزایش مقاومت برابر ترک در عرشه فولادی
 • پاییز 1396
فورتا اهواز

کفسازی صنعتی سوله – اهواز

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • تابستان 1396
فورتا تهران

کفسازی سوله و محوطه کارخانه – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • 4000  مترمربع
 • تابستان 1396
فورتا اهواز
 • کفسازی صنعتی – اهواز

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • پاییز 1396
فورتا سمنان

کفسازی صنعتی سوله– سمنان

 • جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 •  2000  مترمربع
 • پاییز 1396
فورتا تهران

پروژه کفسازی پارکینگ مجتمع تجاری – دزاشیب، تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • زمستان 1395
فورتا اهواز

پروژه کفسازی نمایندگی شرکت هیوندای – اهواز

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • بهار 1396
فورتا تهران

پروژه مجتمع مهربخش- ازگل، تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • 4000  مترمربع
 • بهار و تابستان 1396
فورتا عسلویه

کفسازی محل سواره و پیاده رو – عسلویه

 • جایگزین میلگرد در کفسازی
 • تابستان 1396
فورتا تهران

پروژه مجتمع تجاری اداری ساعی – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • 20000 مترمربع
 • سال 1395
فورتا تهران

پروژه 27 طبقه دانشگاه صدرا – تهران

 • کنترل ترک در سقف عرشه فولادی
 • 30000 مترمربع
 • سال 1395
فورتا مرز عراق

پروژه روسازی بتنی – اروند مرز عراق

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • پاییز 1395
فورتا یزد

پروژه محوطه کانتینری بندرخشک یزد

 • جایگزین میلگرد حرارتی در روسازی بتنی
 • 80000 مترمربع
 • زمستان 1395
فورتا تهران

پروژه کفسازی کارخانه کارتن سازی – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • پاییز 1395
فورتا تهران

پروژه کفسازی پارکینگ مجتمع مسکونی- تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی پارکینگ
 • پاییز 1395
فورتا تهران

پروژه مجتمع تجاری اداری همیلا – تهران

 • کنترل ترک در سقف عرشه فولادی
 • پاییز 1395
فورتا تهران

پروژه مجتمع های افق اکباتان – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در کفسازی پارکینگ
 • 50000 مترمربع
 • سال 1395
فورتا کرج

پروژه 20 طبقه تجاری اداری مهراد – کرج

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • 55000 مترمربع
 • سال 1395
فورتا تهران

پروژه پارکینگ مجتمع مسکونی دانشگاه امیرکبیر – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در کفسازی پارکینگ
 • 12000 مترمربع
 • سال 1395و1394
فورتا تهران

پروژه کفسازی سالن باشگاه آرارات – تهران

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • پاییز 1395
فورتا یزد

پروژه کفسازی انبار قطعات موسسه کوثر – یزد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • پاییز 1395
فورتا یزد

پروژه ایستگاه آتش نشانی – یزد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • بهمن 1394
فورتا قم

پروژه هتل 5 ستاره زمرد – قم

 • جایگزین و کاهش میلگرد حرارتی
 • 60000 مترمربع
 • 1394 و 1395
فورتا یزد

پروژه کفسازی اورژانس بیمارستانی – یزد

 • الیاف فورتا جایگزین میلگرد در کفسازی صنعتی
 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • بهار 1395
فورتا مشهد

پروژه کارواش ممتاز – مشهد

 • جایگزین میلگرد در کفسازی بتنی
 • تابستان 1395
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس خاقانی – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • آبان 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس آیت – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • آبان 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس تلفنخانه – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • زمستان 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس نبوت – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • زمستان 1394
فورتا تهران

پروژه مسکونی – بالاتر از پارک وی-خیابان خیام – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • آذر 1394
فورتا تهران

پروژه مسکونی – نیاوران خیابان یاسر – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • آذر 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس سبلان – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • آبان 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس پل – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • آبان 1394
فورتا تهران

پروژه مجتمع تجاری اداری نادر – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در کفسازی
 • 7000 مترمربع
 • مهر 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی پایانه علم و صنعت – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی
 • مهر 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس داریوش – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • شهریور و مهر 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی ایستگاه اتوبوس وحیدیه – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • آبان 1394
تهران فورتا

پروژه 7 طبقه مسکونی – پاسداران – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • زمستان 1393
فورتا تهران

پروژه مسکونی – نیاوران خیابان یاسر – تهران

 • افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی دیواره و کف استخر
 • بهار 1394
فورتا تهران

پروژه 18 طبقه تجاری اداری رویال سعادت آباد – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • 50000 مترمربع
 • بهار 1394
فورتا تهران

پروژه روسازی بتنی پایانه اتوبوس شقایق – تهران

 • جایگزین میلگرد در روسازی بتنی
 • شهریور 1394 و 1395
فورتا تهران

پروژه بیمارستان شهید رجائی – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • تابستان 1393
فورتا تهران

پروژه مجتمع مسکونی شبکه قرآن – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • تابستان 1393
فورتا تهران

پروژه 7 طبقه مسکونی – بلوار فردوس – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • پاییز 1393
فورتا تهران

پروژه 7 طبقه مسکونی – تقاطع اتوبان حکیم و باکری – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • زمستان 1393
فورتا شیراز

پروژه مسکونی صفایی – شیراز

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • تابستان 1393
فورتا شیراز

پروژه مسکونی روانشاد – شیراز

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • تابستان 1393
فورتا شیراز

پروژه مسکونی مطهری – شیراز

 • جایگزین میلگرد حرارتی در سقف عرشه فولادی
 • تابستان 1393
فورتا شهرری

پروژه پارکینگ مجتمع مسکونی طلاب – شهرری

 • جایگزین میلگرد حرارتی
 • تابستان 1393
فورتا تهران

پارکینگ فرودگاه مهرآباد – تهران

 • جایگزین میلگرد حرارتی در کفسازی پارکینگ
 • بهار 1393
فورتا یزد

کارخانه فولاد سامان – یزد

 • جایگزین میلگرد حرارتی در کفسازی
 • پاییز 1393
فورتا یزد

کارخانه پولاد شمش ایساتیس – یزد

 • جایگزین میلگرد حرارتی در کفسازی
 • تابستان 1393
فورتا سیرجان

کارخانه آب معدنی دیواره مخزن و استخر – سیرجان

 • افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی دیواره و کف
 • تابستان 1393
فورتا آمل
 • قطعات پیش ساخته بتنی – شهرداری آمل

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • پاییز 1393
فورتا کاشان

قطعات پیش ساخته بتنی – کاشان

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • پاییز 1393
فورتا اراک

قطعات پیش ساخته بتنی – اراک تابش بتن

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • بهار 1394
فورتا تهران

قطعات پیش ساخته بتنی – تهران

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • تابستان 1394
فورتا اشتهارد

قطعات پیش ساخته بتنی – اشتهارد

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • زمستان 1392
فورتا تهران

قطعات پیش ساخته بتنی – تهران

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • تابستان 1393
فورتا تهران

قطعات پیش ساخته بتنی – سازمان کنترل ترافیک شهرداری تهران

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • تابستان 1393
فورتا اراک

قطعات پیش ساخته بتنی – اراک سازه قائم

 • جایگزین میلگرد در قطعات پیش ساخته
 • پاییز 1393