ژئوگرید آسفالت جهت پروژه های راهسازی

چرا ژئوگرید؟

عملیات روکش آسفالت غالبا به منظور تعمیر راه ها برای نگهداری و حفظ آن در دوران بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا ساختار روسازی ها از چندین لایه مختلف تشکیل شده است. تعمیر خرابی های رویه قبلی با استفاده از روکش جدید قابل برطرف کردن می باشد، اما ترک های رویه قبلی پس از مدت کمی به رویه جدید منتقل شده و گسترش می یابد. این ترک های انعکاسی ناشی از ناتوانی رویه در برابر تنش های برشی و کششی اعمالی از طرف لایه زیرین می باشد.

ژئوگرید

استفاده از ژئوگرید بین لایه قبلی و جدید باعث می شود این تنش ها حداقل شوند و به رویه جدید منتقل نشده و طول عمر روسازی افزایش یابد. بنابراین با تاخیر افتادن در ایجاد ترک های انعکاسی، خرابی های دیگر نیز که ناشی از ضعف مقاومت کششی آسفالت است کاهش می یابند. کاربرد ژئوگرید در هنگام اجرای روکش جدید یکی از اقتصادی ترین و بهترین گزینه ها برای افزایش طول عمر روسازی می باشد که عملکرد مثبت و موثر آن به اثبات رسیده است.

عنوان ژئوگرید چطور باعث مسلح کردن روسازی می شود؟

راه حل سنتی و قدیمی برای بهبود وضع رویه دچار خرابی شده، ایجاد یک روکش جدید روی آن می باشد که این رویه جدید نیز پس از مدت کمی با وجود هزینه های انجام شده زیاد، دچار خرابی و ترک های انعکاسی می شود. گسترش ترک ها روی رویه جدید شروعی برای ایجاد خرابی های متعدد دیگر و نابودی رویه شده که باید با هزینه گزاف مجددا تعمیر شود.

برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، کاربرد یک سیستم کامپوزیتی بین لایه قدیمی و جدید ضروری است تا مانعی از انتقال و گسترش ترک لایه قدیمی شده و با مقاومت کششی بالا و درصد ازدیاد طول کم و خاصیت تحمل دمای بالای آسفالت، بتواند تنش ها را تحمل و ظرفیت باربری و طول عمر روسازی را افزایش دهد. ژئوگرید این امر را امکان پذیر می کند که با ایجاد یک لایه سخت درونی و برقراری باند قوی بین دو لایه قدیم و جدید، تنش های کششی را جذب کند و امکان گسترش و انتقال ترک ها را به حداقل رساند.

محصولات ژئوسنتتیک Geofor

این محصولات در مواردی همچون تحکیم زیرسازی روسازی های بتنی و آسفالتی، تحکیم بستر خطوط راه آهن، ساخت تونل، ساخت دیوارهای حائل با ارتفاع بلند، اجرای دیوارهای فضای سبز، خاکریزها، تثبیت خاک در شیب های تند و به طورکلی پایدارسازی سیستم های سازه ای مختلف کاربرد وسیعی دارند.

محصول ژئوگرید شیشه geofor از رشته های قوی و مستحکم الیاف بتن شیشه با مقاومت کششی بسیار بالا تولید شده است. این محصول از نظر حرارتی و شیمیایی در برابر قیر و آسفالت تا بالای 230 درجه نیز پایدار است. این محصول بر اثر نمک های یخ زدا، بنزین و روغن و یا قیر دچار خوردگی نمی شود و دارای لایه محافظتی می باشد. همچنین در برابر کرنش های بسیار کم نیز حداکثر مقاومت را فراهم می آورد. فاکتور کرنش در روسازی های غیرمسلح و انعطاف پذیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چراکه در این روسازی ها ترک در رویه در کرنش های بسیار کم، حتی تا یک درصد، شروع به پیدایش می کنند. مدول الاستیسیته این الیاف 72 گیگاپاسکال یعنی 20 برابر آسفالت می باشد که نشان از یک مسلح کننده موثر برای روسازی می دهد. geofor روسازی را مسلح می کند و به این وسیله عملکرد آن را بهبود و طول عمرش را افزایش و در نتیجه هزینه های تعمیر و نگهداری را به حداقل می رساند.

مزایا و موارد کاربرد

ژئوگرید geofor در کلیه روسازی های بتنی و آسفالتی قابل اجرا می باشد و برای رفع و کنترل ترک های حرارتی، خستگی، انعکاسی و موارد خرابی ناشی از آن ها یکی از بهترین و اقتصادی ترین گزینه ها می باشد. همچنین در مواردی مانند ترک های ناشی از نشست نامتقارن زیرسازی و محل درز در روسازی بتنی و در تعریض راه ها کاربرد فراوانی دارد.

باتوجه به چسبندگی بسیار زیاد این محصول به لایه آسفالتی، geofor نه تنها از گسترش ترک ها جلوگیری می کند، بلکه باعث افزایش ظرفیت باربری روسازی می شود.

این محصول به صورت گسترده در دنیا و به منظور حذف و کنترل ترک های انعکاسی که بر روی رویه جدید به خاطر دلایل زیر ایجاد می شوند، مصرف می گردد:

 • درزهای طولی و عرضی در روسازی های بتنی
 • تنش های ناشی از تغییرات دمایی و حرارتی
 • تعریض راه ها
 • ترک های ناشی از جمع شدگی در اساس تثبیت شده سیمانی
 • ترک های بلوکی / درزهای اجرایی روسازی آسفالتی
 • ترک بتن در عرشه پل ها / کالورت و آبروها
مزایا و موارد کاربرد ژئوگرید آسفالت

مزایای کاربرد در روسازی فرودگاه

یکی از بزرگترین چالش ها در روسازی فرودگاه ها، حفظ روسازی برای مدت طولانی با حداقل خرابی می باشد. تعمیرات مدام و پشت سرهم بسیار مشکل و با توجه به تعدد پروازها و مدت زمان کم برای انجام عملیات نگهداری، می تواند باعث اختلال در امر پروازها شود. بنابراین استفاده از تمام توان برای کاهش احتمال وقوع خرابی ها و افزایش طول عمر روسازی ضروری و مهم است.

با مصرف ژئوگرید geofor در این پروژه ها دوام بلندمدت را تضمین و در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.

 • کنترل ترک های درزها در روسازی بتنی (طولی و عرضی)
 • کنترل ترک های انعکاسی از لایه قدیمی بتنی به رویه جدید در محل درزهای اجرایی و کاتر
 • کنترل ترک های حرارتی / انعکاسی
 • حفظ و نگهداری روکش جدید و یا روسازی تازه احداث شده

راهنمای مصرف

1- آماده سازی سطح

سطح رویه مورد تعمیر بتنی یا آسفالتی فعلی می بایست تراشیده شود تا حدی که یکنواخت و تراز باشد. در مواردی که ژئوگرید روی لایه بیس پهن می شود عموما سطح موجود مناسب انجام عملیات و تراز است.

کلیه ترک و درزهای با عرض بیش از 5 میلیمتر باید توسط پرکننده مناسب درزگیری شوند. چاله ها با آسفالت گرم یا سرد پر شوند. زیرسازی هم در مواقع لازم اگر تراز نبود باید آماده شود. در مواردی که روسازی قبلی دچار خرابی های شدید است باید تمهیدات خاص و اقدامات لازم برای تراشیدن کامل خرابی انجام پذیرد. دمای سطح باید بین 5 تا 40 درجه سانتی گراد باشد.

 • تک کت

معمولا در حالتی که ژئوگرید از نوع خودچسبنده نباشد، توصیه می شود که تک کت زیر ژئوگرید اجرا شود.

 • پهن کردن

geofor می تواند به صورت دستی، مکانیکی و یا به صورت مکانیزه روی سطح اجرا شود. نوع و روش اجرا به هیچ عنوان روی کیفیت نهایی تاثیرگذار نیست، اما رعایت این نکته ضروری است که این محصول باید همواره در حالت کشش پهن شود و از موج افتادگی و جمع شدن آن روی سطح جلوگیری شود.

 • انبار و نگهداری

این محصول باید در مکان تمیز و خشک بدون دسترسی نور خورشید و رطوبت و بارندگی نگهداری شود. همچنین توصیه می شود رول ها به صورت عمودی نگهداری شوند تا از تغییرشکل حفظ شوند.

2- همپوشانی

 • در جهت عرضی بین 100 تا 150 میلیمتر
 • در جهت طولی بین 25 تا 50 میلیمتر

3- توصیه های ایمنی-بهداشتی

این محصول به سلامتی انسان آسیبی نمی رساند. geofor توسط قیر با دستگاه های ویژه حساس به فشار پوشیده شده و هیچ ضرری برای پوست در جابجایی های نرمال و طبیعی نخواهد داشت. در هنگام استفاده از ماشین و ابزارهای مخصوص برای برش و … در هنگام اجرا، استفاده از عینک و دستکش و وسایل ایمنی مناسب توصیه می شود.