کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا به جای مش و میلگرد در شاتکریت تونل ها

کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا

کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا کانتک

در رابه با کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا باید گفت که نخستین کاربرد الیاف در شاتکریت به سد Ririe در ایالت Idaho در سال 1972 میلادی با الیاف فولادی مربوط می شود. از آن زمان تاکنون استفاده از الیاف فولادی و پلیمری ماکرو (ماکروسینتتیک) در شاتکریت خشک و تر به عنوان جایگزین آرماتورهای تک لایه یا دو لایه در حفاری معادن، تونل ها، پایدارسازی شیروانی ها رو به افزایش بوده است

معمولا سطوح سنگی بدست آمده در اثر حفاری با انفجار، خشن و ناهموار هستند. در چنین مواردی عدم استفاده از مش باعث کاهش حجم شاتکریت الیافی مورد نیاز برای پایدارسازی می باشد. علت این موضوع آن است که شاتکریت دقیقا روی پروفیل حفاری شده اجرا می گردد و دیگر نیازی به پر کردن فضای پشت مش و یا پوشاندن روی آن نمی باشد. علاوه بر این، استفاده از الیاف به جای مش میزان هدر رفت مصالح در اثر برگشت را کاهش داده و مانع ایجاد حفرات و یا فضای متخلخل پشت مش می شود

مطالعات انجام شده نشان می دهد که در ضخامت یکسان، شاتکریت الیافی از لحاظ عملکرد سازه ای معادل مش می باشد. علاوه بر این، الیاف سازه ای موجب بهبود طاقت (شکل پذیری) شاتکریت شده و در نتیجه شاتکریت می تواند تغییر شکل های بوجود آمده در معادن و تونل ها را بدون وقوع گسیختگی ترد و شکننده تحمل نماید. همچنین چسبندگی میان شاتکریت و زیر لایه سنگی معمولا در اثر استفاده از الیاف ماکروسینتتیک forta ferro بهبود می یابد. علت این موضوع، حذف مش و در نتیجه اجرا و تراکم بهتر شاتکریت می باشد. وجود مش سبب ایجاد حفرات ونواحی متخلخل شده و با تسهیل نفوذ آب، دوام دراز مدت بتن را با مشکل روبرو می سازد

انتشار راهنمای جدید طراحی سگمنت های مسلح الیافی برای کاربرد در تونل ها توسط انجمن بین المللی تونل (ITA)، گام دیگری برای فراگیر شدن مصرف الیاف به جای میلگرد در سازه های زیرزمینی است

مزایای و کاربرد الیاف ماکروسینتتیک فورتا نسبت به میلگرد

در این راهنما به مزایای الیاف نسبت به میلگرد اینگونه اشاره شده است:

– کاهش تا 40 درصدی در هزینه های لاینینگ تونل ها

– چگونگی جایگزینی تمام میلگردها با الیاف فولادی یا ماکروسینتتیک

– کاهش 50 درصدی در تولید گاز CO2

– افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی ناشی از نفوذ یون کلر

– افزایش مقاومت سگمنت ها در سطح و لبه ها در جابجایی، انتقال و نصب

– نیاز به فضای کمتر در محیط کار و کاهش زمان اجرا

Call Now Button