افزودنی ضدعریان شدگی آسفالت TARMAX کانتک

معرفی کلی افزودنی ضدعریان شدگی آسفالت

TarMax باعث بهبود مقاومت آسفالت در برابر عریان شدگی شده و منجر به شکل گیری یک باند مستحکم بین قیر و سنگدانه ها می شود.

مصرف این افزودنی در هر تن آسفالت، تنها 5 درصد هزینه ها را افزایش می دهد!!

مزایای افزودنی ضدعریان شدگی آسفالت

از دلایل اساسی وقوع خرابی هایی مانند شن زدگی، گودافتادگی و حفرات، ترک ها و … که در سطح آسفالت اتفاق می افتد، به دلیل از بین رفتن قیر از سطح سنگدانه ها به خاطر عدم وجود مقاومت کافی در برابر عریان شدگی و نبود چسبندگی لازم در این ناحیه می باشد.

یکی از پارامترهای بسیار مهم که بر روی طول عمر باقی ماندن لایه قیر بر روی سنگدانه ها اثرگذار است، کشش سطحی می باشد که چسبندگی بین قیر و سنگدانه را تامین می نماید. استفاده از TarMax باعث افزایش طول عمر روسازی های آسفالتی می شود در حالی که هزینه بسیار کمی در مقایسه با هزینه کل آسفالت ایجاد می کند.

بسته بندی و نگهداری

این محصول باید دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. بسته بندی آن به صورت بشکه های 180 کیلوگرمی موجود می باشد.

بسته بندی و نگهداری ضدعریان شدگی آسفالت
جدول نسبت
رزومه های اجراشده بتن الیافی در کشور

رزومه های اجراشده در کشور

1- فرودگاه زاهدان : باند جدید به عرض 60 متر و طول 3 کیلومتر –50000 تن آسفالت

کارفرما : شرکت فرودگاه های کشور پیمانکار : شرکت ساویر

2- جاده سیرجان-بندرعباس : 12000 تن آسفالت

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه راه ها پیمانکار : شرکت سپهر بستر

3- جاده سلفچگان-اصفهان : 6000 تن آسفالت

کارفرما : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیمانکار : شرکت کندوان پارس

4- خطوط BRTشهرداری تهران

کارفرما : شهرداری تهران پیمانکار : شرکت آسفالت ماکادام شرق

5- معابر شهری حسن آباد

کارفرما : شهرداری حسن آباد پیمانکار : شرکت بنیس پل

6- محوطه شهرک صنعتی شمس آباد

کارفرما : شهرک صنعتی شمس آباد پیمانکار : شرکت بنیس پل

7- محور بیرجند-مشهد (حدفاصل قاین تا خضری) پیمانکار : شرکت اساس سازه

8- آزادراه اصفهان-شیراز پیمانکار : شرکت راهسازی و عمران ایران